Di chúc


Chú thích: hình ảnh về tang lễ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ dưới đây chỉ mang tính chất minh họa cho một tang lễ điển hình

Nguồn: Hội Đồng Hoằng Pháp

Di Chúc Tang Lễ

Tôi, Tỳ-kheo Thích Tuệ Sỹ, với tâm trí minh mẫn, tự biết thân mang trọng bệnh, để lại Di chúc sau đây cho chư Pháp lữ và hàng đệ tử thực hiện tổ chức Tang lễ theo tâm nguyện của tôi:

Hư không hữu tận, Ngã nguyện vô cùng.

Cùng với HT. Thích Minh Tâm đồng tâm nhất trí chu toàn tổ chức Tang lễ (hoặc HT. Thích Nguyên Lý chùa Từ Hiếu).

Bản Di chúc này gồm 07 điều, tuyệt đối không thêm bớt, không sai trái bất cứ điều khoản nào được ghi trong Di chúc này.

Di chúc này được lập vào ngày mùng 05 tháng 8 năm Quý Mão, Phật lịch 2567, tại bệnh viện Quốc tế Mỹ, Tp. Thủ Đức, gồm 04 bản có giá trị như nhau, giao cho: 01. Hòà thượng Minh Tâm; 02. Hòà thượng Nguyên Lý; 03. HT. Thích Như Điền; 04. Thích Hạnh Viên.

Sài Gòn, ngày 19 tháng 9 năm 2023

Hòa thượng THÍCH TUỆ SỸ

Nguồn: Web Hoằng Pháp – hoangphap.org  (truy cập: 25/11/2023)